Kazi Farms Proprietary Limited (“Kazi Farm”)

Simeka Harvest | Simeka Capital
Simeka Harvest Proprietary Limited (“Simeka Harvest”)
April 24, 2021